Ännu snabbare Firefox

Visst går det att göra Firefox lite snabbare. Enligt “Doktor Data” (Frågespalten i MikroDatorn) så erbjuds massor av inställningar. Här är ett klipp från nummer 7, 2005.

“Ska vi välja en kan aktiveringen av pipeliningfunktionen passa bra. Det går att flera anrop kan skickas parallellt till en webbplats, vilket medför att sidan laddas snabbare. Börja med att i Firefox skriva in följande: about:config Därefter ändrar du inställningarna network.http.pipelining och network.http.proxy.pipelining från värdet false till värdet true. Det gör du genom att dubbelklicka på respektive rad. Sedan dubbelklickar du på raden network.http.pipeliningmaxrequests och skriver in värdet 30 samt bekräftar genom att klicka på OK. Slutligen högerklickar du någonstans i about:config-fönstret och väljer menyalternativet Ny/Heltal i den situationskänsliga menyn som dyker upp. Skriv sedan in nglayout.delay i dialogrutan och bekräfta med OK. I nästa dialogruta ska du ange värdet 0 och även där bekräfta genom att klicka OK.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *