Test av offentliga webbplatser

Som jag skrev i början av januari så lades myndigheten Verva ned vid årsskiftet. Det är Verva som förvaltat och utvecklat vägledningen 24-timmarswebben. Som jag också skrev så har är det tack och lov någon som tagit hand om den. Någon som inte bara lagt upp den rakt upp och ned, utan också utvecklat den vidare. De tester som Verva gjorde av offentliga webbplatser har utvecklats så att de är både bättre och mer omfattande.

På eutveckling.se har Peter Krantz bl a utökat testerna med:

 • Test av felsida
 • Om webbplatsen fungerar utan www
 • Validering av RSS
 • Om det finns CSS för utskrift
 • Validering av CSS
 • Alt-texter

Förklaringar till respektive test hittar du här. Nu görs även tester av webbplatser för statliga aktiebolag, tidningar som får presstöd och andra organisationer med offentligt stöd.

Ska nu se till att ta mig en ordentlig titt på bl a skatteverket.se och kronofogden.se som jag arbetar med. Ser t ex ett par slarvfel i CSS:en för skatteverket.se som ska fixas. När det gäller kronofogden.se finns det mera att ta tag i. Den beställning vi fått på nya mallar och en genomgång av sajten kommer lägligt. Måste också kolla upp det här med CSS för utskrift för bl a kronofogden.se och sparnamnden.se. Där har vi ingen egen css och Sitevision har inget stöd för det.

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så är det verkligen förbaskat bra att vägledningen inte bara lever vidare, utan att den också utvecklas vidare på ett så bra sätt. Återstår att se om myndigheten som liksom ska ta över mera officiellt kan göra ett lite bra arbete!?

Länkar

Vägledningen 24-timmarswebbens framtid

Myndigheten Verva som förvaltat och utvecklat riktlinjerna lades ned den 31 december 2008 och ingen ny huvudman är utsedd för arbetet med vägledningen. Alla webbsidor med riktlinjer för webbutveckling som fanns på verva.se stängdes vid årsskiftet. Även verksamheten med nätverksträffar – erfarenhetsutbyte mellan webbansvariga inom offentlig sektor – ser ut att försvinna.

Vi som arbetar med myndighets-, kommun-, universitets-, högskolewebbplatser är bekymrade över denna utveckling. Riktlinjerna, men även nätverksträffarna har sparat mycket tid åt oss och har varit ett viktigt stöd i arbetet med att höja kvaliteten på våra webbplatser. Riktlinjerna har hjälpt oss att göra våra webbplatser mer effektiva, användarvänliga och tillgängliga, en förutsättning för att ge tillgång till samma eller likvärdig information till alla oavsett bakgrund.

Att förbättra webbplatser kan inte vara ett projekt med ett slut- det är ett kontinuerligt arbete där gemensamma riktlinjer är nödvändiga för att vi ska uppnå en hög nivå. Behovet av detta kommer inte att minska – det ökar varje dag och våra målgrupper ställer höga krav på våra webbplatser. Webben är den viktigaste kommunikationskanalen för de flesta, om inte alla, myndigheter. Liksom många andra, anser jag att det är helt nödvändigt att fortsätta utveckla arbetet med 24-timmarswebben!

Peter Krantz är en av författarna bakom riktlinjerna. Han har nu tack och lov tagit hand om allt material och flyttat allt till den privata sajten eutveckling.se. Ett otroligt bra initiativ, men det räcker ju liksom inte…

Tycker du också att arbetet med 24-timmarswebben är viktigt? Jens Wedin har skapat en namninsamling för att rädda riktlinjerna och det fortsatta arbetet med dem. Skriv ditt namn på listan du också. Sedan får du såklart gärna skicka en länk till till alla dem som du tror kan ha nytta av riktlinjerna och som gärna ser att de lever vidare.

Intervju i InternetWorld nummer 10, 2008

Anders Åhlund

I samma veva som skatteverket.se (för andra året på rad) fick pris som bästa myndighetssajt, så kom det nya numret av tidningen InternetWorld. De har ett stort avsnitt kallat ”Webbläsaren – där du möter din kund” och i anslutning till det blev jag intervjuad av InternetWorlds Martin Persson.

Nedanstående rader är alltså saxade direkt ur tidningen.

Anders Åhlund
Foto från artikeln i Internetworld nummer 10, 2008…

Skatteverket tänker standarder

I september hade Skatteverket nästan 800 000 unika besökare på sin webbplats. Av den använde 96 procent någon version av Internet Explorer eller Firefox som webbläsare.

– Vi har skaplig koll på vilka besökare är. Vår absolut största målgrupp är sällananvändare. Sista dag för deklarationsinlämning har vi årets absolut största topp, säger Anders Åhlund, webbdesigner på Skatteverket.

Vilka standarder har ni valt att följa vid utvecklingen av skatteverket.se?

– Vi försöker hålla oss till W3C och beta av Vervas lista för att uppfylla 24-timmarswebben.

Men ni testar sajten för olika webbläsare?

– Inte på samma vis som för några år sedan då vi betade av webbläsare för webbläsare. Nu har vi släppt det lite och går som sagt mer på W3C och Vervas riktlinjer. Följer vi dem blir webbläsarfrågan som regel inte ågot problem. Om någon envisas med att använda en riktigt gammal webbläsare kommer ändå det allra mesta att fungera och se okej ut.

Så idag funkar skatteverket.se i alla webbläsare?

– Nej, det vågar jag inte säga. Första versionen av vår sajt ko i slutet av 1996 och det finns fortfarande delar av den som rullar på, bland annat några Javascript-funktioner. Besökare med äldre webbläsare som inte har stöd för Javacript, eller de som valt att inaktivera javascript, får problem där.

Hur rimmar det med att vara en 24-timmarsmyndighet?

– All information på sajten fungerar med alla tänkbara olika webbläsare. Men skatteverket.se är fortfarande ett hopkok av flera olika tjänster, så är det. Vi har ju många e-tjänster som utvecklas i separata projekt, alla med ambitionen att följa standarder. Visst kan det fortfarande finnas skillnader mellan webbläsare men det är inget som sätter stopp för våra e-tjänster.

Händer det att kraven på tillgänglighet står i konflikt med någon specifik webbläsare?

– Nej, det kan jag inte påstå. Vi har inte behövt tumma på tillgänglighet för att tillgodose olika webbläsare.

Vilka webbläsare använder besökare på skatteverket.se?

– De allra flesta använder Internet Explorer i olika varianter. I september hade 58 procent av våra besökare Internet Explorer 7.0 och 28 procent Internet Explorer 6.0. Firefox 3 använes av 8 procent och drygt 2 procent körde Firefox 2.0. Bland övriga webbläsare kan nämnas Safari (cirka 2 procent) och Googles nya Chrome (0,2 procent).

Martin Persson

24-timmarswebben: Nationella riktlinjer…

Det snackas om att den nya vägledningen för 24-timmarswebben ska släppas denna vecka. Man byter namn till “24-timmarswebben: Nationella riktlinjer för webbplatser i offentlig sektor” och har samtidigt utökat och skrivit om innehållet en del. Till förändringarna hör bl a

 • Förtydliganden kring bildhantering, flash, tabeller och formulär.
 • Nytt avsnitt om kriskommunikation via webben.
 • Fler konkreta exempel på kod, texter och gränssnitt.
 • Mallar att utgå ifrån vid kravställning och val av publiceringsverktyg.
 • Tips på hur man gör tillgängliga pdf:er.

Redan i våras samlade Verva in synpunkter till den nya versionen. En enkät skickades ut till 30 organisationer. Skatteverket var en av de 13 (!) som svarade. Enkätfrågorna och alla kommentarer finns upplagda på Vervas webbplats. Ny fräsch lektyr till nattduksbordet att se fram emot alltså…