Vägledningen 24-timmarswebbens framtid

Myndigheten Verva som förvaltat och utvecklat riktlinjerna lades ned den 31 december 2008 och ingen ny huvudman är utsedd för arbetet med vägledningen. Alla webbsidor med riktlinjer för webbutveckling som fanns på verva.se stängdes vid årsskiftet. Även verksamheten med nätverksträffar – erfarenhetsutbyte mellan webbansvariga inom offentlig sektor – ser ut att försvinna.

Vi som arbetar med myndighets-, kommun-, universitets-, högskolewebbplatser är bekymrade över denna utveckling. Riktlinjerna, men även nätverksträffarna har sparat mycket tid åt oss och har varit ett viktigt stöd i arbetet med att höja kvaliteten på våra webbplatser. Riktlinjerna har hjälpt oss att göra våra webbplatser mer effektiva, användarvänliga och tillgängliga, en förutsättning för att ge tillgång till samma eller likvärdig information till alla oavsett bakgrund.

Att förbättra webbplatser kan inte vara ett projekt med ett slut- det är ett kontinuerligt arbete där gemensamma riktlinjer är nödvändiga för att vi ska uppnå en hög nivå. Behovet av detta kommer inte att minska – det ökar varje dag och våra målgrupper ställer höga krav på våra webbplatser. Webben är den viktigaste kommunikationskanalen för de flesta, om inte alla, myndigheter. Liksom många andra, anser jag att det är helt nödvändigt att fortsätta utveckla arbetet med 24-timmarswebben!

Peter Krantz är en av författarna bakom riktlinjerna. Han har nu tack och lov tagit hand om allt material och flyttat allt till den privata sajten eutveckling.se. Ett otroligt bra initiativ, men det räcker ju liksom inte…

Tycker du också att arbetet med 24-timmarswebben är viktigt? Jens Wedin har skapat en namninsamling för att rädda riktlinjerna och det fortsatta arbetet med dem. Skriv ditt namn på listan du också. Sedan får du såklart gärna skicka en länk till till alla dem som du tror kan ha nytta av riktlinjerna och som gärna ser att de lever vidare.

Ett svar på ”Vägledningen 24-timmarswebbens framtid”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *