Ägna en timme åt att ta över 400 foton. Vänta sedan över 11 timmar på att allt ska fogas ihop till en jättebild på över 13 GB. Då har du ett foto på 1500 MegaPixels (ca. 60,000 x 26,000 pixlar). Kolla in och prova att zooma in Mach Picchu (ett av världsarven i Peru).

Kolla även