Intervju i sista numret av Webbanalys

I sista numret av nyhetsbrevet ”Webbanalys” från Internet World, svarade jag på några frågor som jag fick från redaktören Tomas Ullberg. Intervjun presenterades under rubriken ”Hallå där Anders Åhlund, Skatteverket”.

Så här är då själva frågorna och svaren:

Hallå där Anders Åhlund, Skatteverket!
Vilket webbanalysverktyg använder ni, och varför?
Sedan ett par månader tillbaka använder vi Google Analytics. Vi anser att vi får ut de delar som vi är intresserade av, det är flexibelt och användarvänligt och dessutom gratis. Vi kompletterar Google Analytics med löpande webbenkäter via Easyreseach och snapshots/heatmaps från Crazy Egg.

Vilka är era viktigaste mål och nyckeltal för webbplatsen?
Vi fokuserar mycket på sök och nyttjar de rapporter vi kan få till att förbättra menyer och lyfta upp tjänster och information. Vi analyserar också vilka sidor där vi har en hög exit rate och var besökaren ”ger upp” och istället använder sökmotorn, och så vidare. Har vi sidor där besökare tillbringar mycket tid, så undersöker vi om det finns innehåll som kan förändras eller texter som kan skrivas om.

Annars tittar vi mest på de grundläggande nyckeltalen som antal besökare, antal besök och sidvisningar osv. Vi behöver arbeta med att ta fram och förfina tydliga mål- och nyckeltal för webbplatsen. Det är något som jag hoppas att vi kan göra under 2011.

Hur har ni organiserat arbetet med webbanalys internt?
Vi har under några år haft en beställar-/utförarorganisation där kommunikationsstaben varit ytterst ansvarig och ”köpt” tjänsten statistik/webbanalys av oss på IT/Verksamhetsstöd. I början av april går vi in i en ny organisation där arbetet med webbanalys flyttas över till kommunikationsstaben. I samband med detta kommer vi också att få en roll som till 100% kan fokusera på just webbanalys, statistik och sök.

Arbetet med webbanalys lägger grunden för webbplatsens struktur, innehåll och de förändringar vi gör. I och med bytet av verktyg och ett enklare gränssnitt planerar vi också att ge redaktörer/sidansvariga behörighet att själva ta ut grundläggande uppgifter. Sådant som vi tidigare har skapat en massa rapporter för.

Har ni gjort någon förändring nyligen, baserat på webbanalysen?
Det görs löpande förändringar hela tiden och ofta är de baserade på just webbanalys och enkätsvar. Det kan till exempel röra sig om hur vi placerar länkar på våra olika startsidor eller hur vi lyfter fram tjänster eller hela områden.
Vi följer till exempel också upp sökord som inte ger träff (eller tillräcklig relevanta träffar) för att kunna förfina sökresultatet i sökmotorn. Under året kommer vi att arbeta intensivt med att förbättra vår sökfunktion, förfina webbplatsens menyer och navigering.

Har du några tips till andra som jobbar med webbanalys?
Ta reda på vilka nyckeltal som är viktiga för verksamheten och din webbplats. Då får du koll på vad som ska spåras och kan också skapa relevanta rapporter. Lägg mer pengar på personer och analys än på verktyg och licenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *